MILJØPOLICY

MULTISPED AS

 Multisped skal følge NS-EN ISO 14001:2015

Multisped AS skal arbeide aktivt og kontinuerlig for å redusere aktiviteter som har et betydelig miljøaspekt og påvirkning både internt i egen virksomhet og mot leverandører.

Multisped AS skal overholde alle lovbestemte miljøkrav samt de selvpålagte krav, delmål, mål, programmer og prosesser for å forebygge forurensning.

Multisped AS skal arbeide for å utnytte transportmidlene på en effektiv måte, og sikre kjøring over kortest mulig distanse for gjennom dette å begrense miljøpåvirkningen av denne aktivitet.

Multisped skal jobbe aktivt med å oppdatere og forbedre vårt miljøledelsessystem slik at vi vurderer og forbedrer systemet i takt med nye muligheter og oppdagelser relatert til vårt miljøarbeid.

Dette gjøres ved utstrakt bruk ferje ved transport til kontinentet.

Multisped skal ha spesielt fokus ved transport av farlig gods.

Multisped AS skal ved forespørsel kommunisere sin miljøpolicy og miljøprogrammer eksternt.

 

Daglig Leder

19.01.2024