Skjema som kan brukes som mal til utfylling av proforma. Her er proforma i Excel-format, trykk lagre som PDF i Excel.